SOS-International, serviceorganisation, der ejes af bilforsikringsselskaberne mfl. i de nordiske lande. Organisationens formål er at yde transporthjælp til tilskadekomne personer og biler samt forskellige former for økonomisk hjælp ved skader på grundlag af serviceaftaler med forsikringsselskaberne. SOS-International driver en døgnbemandet alarmcentral.