SNOX-proces, beskyttet navn for en proces udviklet af den danske virksomhed Haldor Topsøe A/S, hvorved oxider af svovl, SO2 og SO3, og af nitrogen, NO og NO2 med fællesbetegnelsen NOx, fjernes fra røggas.