SMV

SMV, Strategisk Miljøvurdering, en tidlig vurdering af tiltags eller indgrebs miljømæssige konsekvenser. Vurderingen foretages på et tidligere tidspunkt og på et mere strategisk niveau end en konkret projektvurdering, VVM. SMV indebærer udarbejdelse af en miljørapport, hvori den sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet og rimelige alternativer fastlægges, beskrives og vurderes. Der er særlige krav om inddragelse af offentligheden. Se også VVM og miljøkonsekvensvurdering.

EU vedtog i 2001 SMV-direktivet om vurdering af visse planer og programmers indvirkning på miljøet. Direktivet omfatter myndigheders planer og rammer for fremtidige projekter. Direktivet er i Danmark gennemført ved Miljøvurderingsloven fra 2004, hvori det fremgår, at der forud for vedtagelse af bl.a. kommunalplaner og sektorplaner inden for landbrug, energi, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning mv. foretages en miljøvurdering. For planer vedrørende anvendelsen af mindre, lokale områder, skal der kun foretages en miljøvurdering, hvis planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig