SHIRBRIG, Stand-by Forces High Readiness Brigade, FN-styrke, oprettet på dansk initiativ i 1995. Styrken, hvis hovedkvarter indtil nedlæggelsen i 2009 fandtes på Høvelte Kaserne i Nordsjælland, havde til formål at fremme hurtig udsendelse af FN-styrker i forbindelse med fredsstøttende operationer. Kun hovedkvarteret var permanent opstillet; de øvrige styrker blev sammensat af bataljoner fra en række lande og kunne udsendes med kort varsel.