SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, organisation for regionalt forsvarssamarbejde i det sydøstlige Asien 1954-77. SEATO blev som et led i den kolde krig oprettet på vestligt initiativ i forbindelse med, at Frankrig trak sig ud af Indokina. Organisationen, hvis primære formål var at forhindre kommunistisk ekspansion i regionen, havde Australien, Frankrig, USA, Storbritannien, New Zealand, Pakistan, Filippinerne og Thailand som medlemmer. Vietnam, Laos og Cambodja var ikke medlemmer, men blev ved en separat protokol underlagt SEATOs beskyttelse. Dette forhold kom bl.a. til at legitimere USAs militære engagement i Vietnam, skønt samarbejdet ikke forpligtede medlemslandene til at komme hinanden til militær undsætning.