SEAS, elforsyningsselskab, stiftet 1912 som Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab. Indgik 2005 i SEAS-NVE.