SACEUR, Supreme Allied Commander Europe, den øverstkommanderende for NATOs styrker i Europa, der fra 2003 leder alle alliancens operationer, uanset operationens geografiske placering. Stillingen har siden oprettelsen været besat med en amerikansk officer. Denne general eller admiral er over for alliancens øverste politiske organ, Det Nordatlantiske Råd, ansvarlig for at bestemme og anmode om de styrker, som er nødvendige for at gennemføre mulige og besluttede operationer – herunder om nødvendigt for forsvaret af alliancens område – og derefter gennemføre operationens overordnede, strategiske, ledelse. Hovedkvarteret er placeret i Mons, Belgien.