S. Overgaard, Søren Overgaard, 7.3.1886-17.11.1978, dansk landmand og organisationsmand. Overgaard erhvervede i 1913 Højbygaard ved Aarhus og var 1925-59 formand for De Samvirkende Danske Mejeriforeningers Fællesorganisation (nu Mejeriforeningen), 1932-61 vicepræsident i Landbrugsraadet og 1937-61 formand for Andelsudvalget. Overgaard var en myndig leder af dansk mejeribrug og sikrede gennem en menneskealder mejeribrugets selvstændighed i forhold til staten og landbrugets øvrige organisationer.