Søren Terkelsen, d. ca. 1656, dansk litterat. Han bragte renæssancens hyrdepoesi til Danmark, da han 1645-48 udgav dele af sin kejtede oversættelse (via tysk) af d'Urfés store roman L'Astrée (1607-27). Sangbogen Astree Siunge-Choer, 1-3 (1648-54, bd. 1 i tekstkritisk udg. 1976) består af 60 oversatte hyrdeviser, især tyske, med noder til. Hans beskedne poetiske talent forbandt nu og da heldigt barokstilens orden med folkesangens lethed.