Søren Sørensen, 1920-2001, dansk musikforsker. Efter organisteksamen 1943 blev han mag.art. 1945 og dr.phil. 1958. 1947-58 var han organist ved Holmens Kirke i København og derefter professor ved Aarhus Universitet, hvis rektor han var 1967-71. Han har ydet vigtige bidrag til Buxtehudeforskningen.