Søren Kanne, 1801-1860, dansk bonde i Ålsø Sogn syd for Grenaa, endnu ind i 1900-t. berømt som redningshelt. Under en februarstorm i 1835 svømmede han med sine heste ud til et strandet skib og reddede den nødstedte skipper i land vha. et reb. Bedriften blev kendt gennem St.St. Blichers digt "En anden ny Vise om en Sømand og en Landmand" (1838) samt senere billedkunst; Kanne modtog Medaljen for Druknedes Redning og et pengebeløb af kongen.