Søren Johansen er en dansk statistiker. Johansen har som ansat ved Københavns Universitet, fra 1989 som professor, præget den statistiske forskning og uddannelse af statistikere i Danmark. Han har bidraget til mange forskellige områder inden for statistik; især er han kendt for sin fremgangsmåde fra slutningen af 1980'erne til beskrivelse af kointegration i økonometriske modeller. Metoden kaldes internationalt for "Johansen-metoden".