Søndersø, flere søer i Danmark, bl.a. den sydligste af Viborg-søerne. Mest kendt er den 9 km2 store, stærkt uregelmæssige Søndersø, der er den største af Maribosøerne. Søen når kun ned i 4-5 m dybde og har ca. 20 småøer og holme med trævækst og rørsump. To halvøer tvedeler søen med afsnittet Søholt Sø centralt og Engestofte Sø i øst. Med sin frodige vegetation og sit rige fugleliv indgår den i et EF-habitatområde og har stærkt begrænset sejlads; dog går der turistbåd til den store ø Borgø.