Søkadetakademiet, dansk skole til uddannelse af søofficerer, oprettet ved kongelig resolution 1701 som Søe-Cadet-Compagniet for op til 100 kadetter. Søkadetakademiet blev den første højere skole i Danmark, hvor undervisningssproget fra første dag var dansk. Også rekrutteringspraksis var usædvanlig, idet stand eller herkomst ikke var afgørende. Søkadetakademiet blev ophævet ved lov i 1868 og afløst af Søofficersskolen. 1903-31 benævntes skolen Kadetskolen og 1932-50 igen Søofficersskolen. I 1951 blev skolens navn ændret til Søværnets Officersskole, og indtil 1961 fungerede den også som kostskole med bopælspligt for kadetterne.