Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen, styrelse under Erhvervsministeriet med følgende ansvarsområder: danske skibes bygning, udstyr og drift samt havnestatskontrol af udenlandske skibe i dansk havn, skibsregistrering, de søfarendes uddannelse og beskæftigelse m.m., skibfartspolitik og søret samt erhvervspolitik både nationalt og internationalt.

Søfartsstyrelsens myndighedsansvar gælder både handelsflåden og fiskeriet. Den har desuden en række opgaver vedrørende regulering af sejladsforholdene i de danske farvande. Under styrelsen hører otte regionskontorer i Danmark og i Grønland samt Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø.

Søfartsstyrelsen blev oprettet i 1988 ved en sammenlægning af Statens Skibstilsyn, Direktoraterne for Søfarende hhv. for Søfartsuddannelser, Skibsregistret, Statens Istjeneste og Handelsflådens Velfærdsråd.

I 1991 blev Handelsflådens Velfærdsråd under Søfartsstyrelsen privatiseret, og i 1996 overtog Søværnet ansvaret for Statens Istjeneste, der hidtil havde ligget under styrelsen.

Ved en uddannelsesreform i 2001 blev de maritime uddannelser udskilt fra styrelsen som selvejende institutioner, og ansvaret for driften af Skoleskibet Danmark blev lagt under det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes dog fortsat af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen har siden 2005 samarbejdet med det maritime Danmark (kaldet Det Blå Danmark) og siden 2006 fulgt den daværende regering Anders Fogh Rasmussens strategi om at udvikle Danmark til Europas førende søfartsnation.

Søfartsstyrelsens hjemmeside

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig