Sædformationen, finsandede og lerede aflejringer fra Pliocæn (ca. 5 mio. år før nu) i det sydvestligste Jylland. Sædformationen indeholder de yngste kendte aflejringer fra Tertiærtiden og repræsenterer slutfasen af den regressive udvikling, der prægede den underliggende Gramformation. Formationen har navn efter byen Sæd i Sønderjylland, hvor den første gang blev konstateret i en boring.