Sándor Petőfi, 1823-1849, ungarsk digter. Efter et omflakkende liv som student og skuespiller udgav Petőfi, tilskyndet og støttet af Mór Jókai og Mihály Vörösmarty, sin første samling Digte i 1844. Med verseventyret Helten János (1845) anslog han i tidens ånd mere nationale toner. Litterært var han inspireret af fransk romantik og den tyske frihedsdigtning. Et besøg i Transsylvanien i 1846 fik afgørende betydning for hans patriotiske og litterære udvikling; hans lyrik blev mere og mere politisk og hans udtryk skærpet. Sammen med János Arany og en gruppe andre digtere dannede Petőfi en gruppe, der havde en lyrisk realisme som sit litterære program. Da revolutionen brød ud i Ungarn i 1848, blev Petőfi frem for nogen anden denne revolutions digter. I de få år, der forløb fra hans debut og til hans død, nåede han at udgive flere digtsamlinger, kærlighedsdigtene Cypresløv (1845) og Kærlighedens perler (1845), en samling filosofiske og reflekterende digte, Skyer (1846), foruden rejsebøger, revolutionære digte og talrige opråb og pamfletter. Petőfi faldt i et af de afgørende slag under revolutionen. Hans grav er aldrig fundet, og han er blevet en mytisk figur i ungarsk historie. Dertil er han den bedst kendte ungarske digter i udlandet oversat til et halvt hundrede sprog, på da. Digte (1867).