Rydbergatom, (efter J. Rydberg), atom, hvor en enkelt elektron er anslået til en tilstand med et meget stort hovedkvantetal. Specielt Rydbergatomer af alkalimetallerne kan opfattes som en "ionkerne" med en elektron i en bane langt fra kernen i lighed med hydrogenatomet. Atomspektret fra Rydbergatomer indeholder lange såkaldte Rydbergserier svarende til Lyman- og Balmerserierne i hydrogenatomet. I Rydbergatomer kan man opbygge tilstande, hvor elektronens bevægelse svarer til en klassisk elliptisk bane omkring kernen, således at korrespondensprincippet kan undersøges under kontrollerede betingelser.