Rydårbogen, Annales Ryenses, årbog, der er skrevet i Ryd Kloster. Rydårbogen er skrevet på latin ca. 1250-1300 og beskriver danske begivenheder frem til 1288. Tre danske oversættelser, hvoraf en behandler tiden frem til 1314, stammer fra en nu tabt fortsættelse. Rydårbogen bygger dels på Saxo og Lundeårbogen, dels på materiale fra klostrene i Sorø og Colbaz.