Rutger von Ascheberg, 1621-1693, svensk officer og embedsmand. Ascheberg kom 1640 i svensk tjeneste som rytter og tjente sig i 1678 op til feltmarskal. Han udmærkede sig i alle Sveriges krige i denne periode, bl.a. mod Danmark. Han blev hårdt såret ved Stormen på København 1659. Aschebergs indsats fik afgørende betydning, da Sverige forsvarede sine erobringer i Den Skånske Krig. Efter freden blev han 1680 generalguvernør i de skånske provinser. Han arbejdede med flid og dygtighed på deres økonomiske genrejsning og forsvenskning.