Rutger Macklean, 1742-1816, svensk friherre og landbrugsreformator. Han reformerede fra 1780'erne sit skånske gods Svaneholm med udskiftning, nye sædskifter samt skole- og fattigvæsen. Hans eksempel påvirkede andre godsejere og bidrog til loven om udskiftning i 1803.