Rutger Jan Schimmelpenninck, 1761-1825, hollandsk statsmand. Schimmelpenninck, der havde en baggrund som jurist, var tilhænger af den patriotiske bevægelse og var en ledende politiker i Den Bataviske Republik, som blev oprettet efter den franske erobring i 1795. Året efter blev den moderate Schimmelpenninck valgt ind i den hollandske nationalforsamling, og i 1805 blev han på Napoleons foranledning udnævnt til rådspensionær, dvs. leder af Den Bataviske Republik. I hans korte regeringstid gennemførtes flere langtrækkende reformer vedrørende centralisering, undervisning og beskatning. Schimmelpenninck måtte i 1806 vige for Napoleons bror Ludvig (Louis Bonaparte), der blev konge.