Rutebeuf, sidste halvdel af 1200-t., fransk forfatter til ca. 56 tekster af forskellige genrer: satirer, polemik og personlige klager, fem fabliaux og en ræveroman, Renart le Bestourné (1261, Den korrupte Renart), samt religiøs digtning. Alle har aktualitetspræg — yndlingsaversionen er tiggermunkene — med en bitter begrædelse af sædernes forfald. Mest berømte er Complainte de Rutebeuf (ca. 1261) og teaterstykket om en helgens pagt med Djævlen, Miracle de Théophile (ca. 1260).