Russkaja Pravda, (russ. 'Den Russiske Lovbog'), russisk middelalderlig lovkodeks, der i sin kerne menes at stamme fra Jaroslav den Vise, mens en senere version skal være givet under hans sønner. De mange håndskrifter, der er bevaret, er dog senere og er løbende blevet suppleret og redigeret. Grundlæggende skelnes der mellem en kort udgave med 43 artikler og en længere med 120 artikler. Den korte udgave anses alment for den ældste, og dens første artikel, der tillader blodhævn, røber høj alder; det gør også de artikler, der omtaler bl.a. varæger og placerer dem i privilegeret stilling. Da der kan iagttages ligheder med germansk ret, er det muligt, at der i Russkaja Pravda er reminiscenser af varægisk sædvaneret fra det russiske riges grundlæggelsestid.