Rupert, Ruprecht, 1619-1682, prins, engelsk officer, søn af Frederik 5. af Pfalz. Under Den Engelske Borgerkrig 1642-49 gjorde Rupert sig heldigt bemærket som kavalerigeneral på royalistisk side. Derefter blev han søofficer, bedrev bl.a. kaperi mod Cromwellprotektoratets skibe, men gik efter Restaurationen i 1660 atter i engelsk tjeneste. 1670 blev Rupert den første guvernør for Hudson's Bay Company.