Runn, sø i Dalarna syd for Falun; 68 km2. Søen er 32 m dyb og afvandes gennem Lillälven til Dalälven. Brydningen af kobbermalm gennem mange hundrede år i Falu gruva har bidraget til søens høje indhold af metaller.