Rumeli, Rumelien, tyrkisk betegnelse for 'Romerlandet', dvs. den europæiske del af Osmannerriget, i modsætning til det lilleasiatiske Anadolu 'Anatolien'.