Ruhrstatutten, aftale 28.4.1949 mellem Storbritannien, Frankrig, USA og Beneluxlandene om oprettelse af en international myndighed, der skulle føre kontrol med Ruhrområdet. Vesttyskland indtrådte 22.11.1949, men statutten blev sat ud af kraft i forbindelse med oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab i 1951.