Rudra, guddom i den vediske religion. Rudra indtager en særstilling blandt de vediske guder; han optræder sjældent sammen med de øvrige, han deltager ikke i kampene mod dæmoner og ariernes fjender, og han er udelukket fra somaofringerne. Han er ondskabsfuld, den store ødelægger, der bringer sygdom og død over mennesker og kvæg. Rudra har dog også en venlig side; han kan afværge eller afhjælpe ulykker, og han berømmes for sine helbredende egenskaber. I dette aspekt kaldes han shiva 'den velvillige, den venlige'. Under dette navn genfindes han som en af hinduismens betydeligste gudeskikkelser.