Rudolph Clausius, 2.1.1822-24.8.1888, tysk fysiker, der gennem debat med den senere lord Kelvin udviklede termodynamikken efter i 1850 at have tilpasset Carnots teori fra 1824, så den kom i overensstemmelse med eksistensen af varmeækvivalentet, der netop var blevet påvist af Joule; indførte herved størrelsen den indre energi og skabte samtidig varmeteoriens 2. hovedsætning. Clausius indførte i 1865 entropien. Han forklarede varmeegenskaberne ud fra hypotesen om stoffernes opbygning af molekyler, og han indførte størrelsen den frie middelvejlængde som udtryk for den tanke, at en luftarts molekyler for det meste bevæger sig uforstyrret af sted og kun lejlighedsvis støder sammen. Det var bl.a. disse idéer, som senere førte til den statistiske mekanik.