Rudolph Bergh, 1824-1909, dansk læge og zoolog. Overlæge 1863 ved afdelingen for hud- og kønssygdomme på Almindeligt Hospital; denne afdeling flyttede i 1886 til det nyopførte Vestre Hospital, som han tog initiativ til og planlagde, og hvor han var overlæge til 1903. Hospitalet har siden 1910 heddet Rudolph Berghs Hospital og rummer fortsat en poliklinik for kønssygdomme. Desuden blev Bergh verdens førende specialist på de nøgne, gællebærende havsnegles vanskelige anatomi og systematik. Han bearbejdede i talrige, smukt illustrerede afhandlinger materiale af disse dyr fra de store ekspeditioner, bl.a. Challenger- og Ingolfekspeditionen.