Rudolf von Delbrück, 1817-1903, tysk embedsmand og politiker. Som ledende embedsmand i det preussiske handelsministerium stod Delbrück i 1850'erne og 1860'erne i spidsen for en frihandelsorienteret politik. Preussens dominans inden for det tyske toldforbund skulle styrkes på Østrigs bekostning. I tiden omkring den tyske samling i 1871 var han som præsident for Bismarcks rigskanslerkontor arkitekten bag den liberale økonomiske politik, der med næringsfrihed og frihandel moderniserede den tyske økonomi. Delbrück tog sin afsked i 1876, da Bismarck favoriserede økonomisk protektionisme.