Rudolf Steiner

Faktaboks

Rudolf Steiner
Født
1861
Død
1925

Artikelstart

Rudolf Steiner, 1861-1925, østrigsk filosof, antroposofiens grundlægger. Rudolf Steiner, der var født i Kraljevec i Ungarn (nuv. Kroatien), førtes til beskæftigelse med filosofi og naturvidenskab via barndommens livsspørgsmål: Var den indre verden, som han oplevede, virkelig, og kunne der bygges bro fra den ydre verden til den indre? Tidligt følte han sine synspunkter beslægtede med Johann Wolfgang von Goethes naturvidenskabelige opfattelser. Efter studier ved Wiens tekniske højskole udgav han sin disputats, Wahrheit und Wissenschaft (1892). Hans hovedværk, Die Philosophie der Freiheit, udkom 1894.

Rudolf Steiner var 1902-13 generalsekretær i den tyske sektion af Teosofisk Samfund. Ud fra sin forståelse af kristendommen distancerede han sig fra Annie Besants forsøg på at fremstille Krishnamurti som en kommende verdensforløser. Han blev derfor ekskluderet af Teosofisk Samfund. Fra 1912 kaldte han sin bevægelse for antroposofi; indenfor denne opstod bl.a. eurytmi, en pædagogisk reformbevægelse og biodynamisk jordbrug samt en social reformbevægelse med samfundslivets tregrening som ideal.

Fra 1913 virkede Rudolf Steiner især i Dornach i Schweiz (se Goetheanum); her grundlagdes 1923 Det Almene Antroposofiske Selskab i sammenhæng med Freie Hochschule für Geisteswissenschaft. Foruden sit store forfatterskab drev Steiner omfattende foredragsvirksomhed i mange lande, herunder fem besøg i Danmark.

Steinerskoler

Rudolf Steiner grundlagde i 1919 den første skole i Stuttgart i tilslutning til Waldorf-Astoria-fabrikkerne; deraf betegnelsen Waldorfpædagogik.

Steinerskolernes pædagogiske virke har som mål en udvikling af ikke alene barnets intellektuelle evner, men også dets karaktermæssige egenskaber. Skoleforløbet er derfor koncentreret om tre centrale temaer: i førskolealderen om følelsen (verden er god), i den første skoletid om viljen (verden er skøn) og i puberteten om intellektet (verden er sand). Tempoet i kundskabstilegnelsen er i de første 2-3 skoleår langsomt, idet man ser det som en hovedopgave at give næring til barnets følelsesliv og vilje, så der dannes et fast grundlag for moralske og sociale værdier. Der sigtes mod, at skolens miljø muliggør selvvirksomhed, og at formidlingen af stoffet er anskuelig og farverig. Undervisningen tager derfor sit udgangspunkt i lærerens fortælling, ikke i lærebøger og lektieoverhøring, og der lægges stor vægt på kreative udtryksformer.

Der findes ca. 1000 Steinerskoler, heraf 16 danske, der drives som frie grundskoler. Desuden findes Steinerbørnehaver.

Af Steiners pædagogiske værker findes på dansk bl.a. Barnets opdragelse set ud fra åndsvidenskabens synspunkt (1981).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig