Rudolf Otto, 1869-1937, tysk evangelisk teolog og religionshistoriker, professor i Marburg fra 1917. Ifølge hans skelsættende bog Das Heilige (1917) har religion sit udspring i menneskets erfaring af det hellige (se hellig og det numinøse). Mennesket reagerer imod dette store mysteriums anderledeshed (das Ganz Andere) med frygt og fascination. Trods kritik er Ottos religionspsykologiske begreber blevet overtaget af en del teologiske og religionsvidenskabelige forskere.