Rudolf Jakob Camerarius, 1665-1721, tysk botaniker. I De sexu plantarum (1694, egentlig et brev til en kollega) påviste han gennem undersøgelser af enkønnede planter, at blomsterplanter har mandlige og kvindelige organer, og at pollen skal overføres til støvfanget, før spiredygtige frø kan udvikles.