Rudolf Bennigsen, 1824-1902, tysk politiker. Bennigsen arbejdede for tysk enhed under Preussens ledelse. I 1867 blev han medlem af den tyske rigsdag, hvor han blev en af lederne af det nationalliberale parti og en støtte for Bismarcks politik. Bennigsen brød med Bismarck på grund af toldpolitikken og socialistlovene; i årene 1888-97 var han overpræsident i provinsen Hannover.