Rudbjerggård, hovedgård 7 km syd for Nakskov. Gården er kendt fra 1231. Den midterste del af den nuværende hovedbygning i bindingsværk med grundmuret trappetårn udgjorde oprindelig østfløjen i et flerfløjet herresæde, opført omkring 1600 for Ellen Marsvin og Knud Rud (1556-1611) på et stort voldsted, omgivet af endnu bevarede voldgrave. Efter nedrivning af de tilstødende fløje i 1700- og 1800-t. forlængedes østfløjen i begge ender. Gården ejes fra 1891 af slægten Reventlow/Reventlow von Rosen.