Royal National Park, Australiens første nationalpark, etableret 1879 23 km syd for Sydney; 150 km2. Parken rummer karakteristiske geologiske formationer, over 700 plantearter og 200 fuglearter.