Roumsagen, dansk straffesag. I 1990 idømtes to kvinder og fire mænd fra landsbyen Roum nær Viborg fængselsstraffe for grove sædelighedsforbrydelser mod den ene kvindes søn og datter. Efter nye lægelige vurderinger blev sagen genoptaget 1994-95. Nævningene anså igen de tiltalte for skyldige, men de juridiske dommere omstødte kendelsen. Anklagemyndigheden opgav derefter sagen, og alle blev frifundet undtagen en mand, som blev dømt efter sin tilståelse.