Roskilde Kommune

Vikingeskibsmuseet i Roskilde ved havnen med domkirken i baggrunden.

.

Roskilde Kommune. Kommunens symbol.

.

Roskilde Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Roskilde Kloster.

.

Roskilde Domkirke set fra Palæet.

.

Sankt Hans Hospital.

.

Stændertorget.

.

Veddelev Havn.

.

Vikingeskibsmuseet.

.

Gundsømagle Kirke.

.

Hvedstrup Kirke i landsbymiljø ved gadekæret.

.

Hellig Kors Kirke, Roskilde Kommune.

.

Jacobskirken, Roskilde Kommune.

.

Vor Frue Kirke, Vor Frue, Roskilde Kommune.

.

Artikelstart

Roskilde Kommune, fra 1.1.2007 kommune i Region Sjælland. Det administrative centrum er Roskilde, hvor over halvdelen af kommunens indbyggere bor.

Faktaboks

Areal
212 km2 km²
Indbyggertal
87.015 (2017)

Byrådet i Roskilde Kommune består af 31 medlemmer (2014). Joy Mogensen fra Socialdemokraterne er borgmester siden 2011.

Roskilde Kommune strækker sig 30 km i et bælte nord-syd med Roskilde by i midten og grænser mod nord til Frederikssund Kommune og mod syd til Køge Kommune. Kommunen har således en yderst central beliggenhed som et naturligt knudepunkt på Sjælland. Dens område svarer til de gamle retskredse Sømme Herred og den vestlige del af Ramsø Herred.

Byer over 1000 indb. (2017)
By Indbyggere
Roskilde 50.393
Jyllinge 10.207
Viby 4659
Svogerslev 4320
Gundsømagle 2584
Gadstrup 1957
Vindinge 2450
Ågerup 1495
Veddelev 1146

Naturforhold

Roskilde Kommune. Sommerdag ved Roskilde Fjord; maleri, 1900. Randers Kunstmuseum.

.

Kommunen har ud mod Roskilde Fjord en ca. 10 km lang, bugtet kyst med en bræmme af strandenge og er afgrænset af op til 19 m høje, fossile litorinaklinter. I fjorden ligger de lave, fredede Jyllinge Holme, hvoraf mange er meget små. Litorinahavet trængte dybt ind i Værebro Ådal og udjævnede bunden. Kalkundergrunden ligger højt, ca. 10 m.o.h. ved Herringløse, hvor der i 1970'erne blev brudt kalk.

Landskabet i den nordlige del af kommunen består af morænebakker med plateauagtig karakter (20-25 m.o.h.) og er gennemskåret af Værebro og Hove Ådale, som er henholdsvis en smeltevandsdal og en tunneldal, hvori Gundsømagle Sø ligger. Området nord og øst for Gundsømagle er dødispræget med sandede småbakker, og her findes gamle grusgrave, små beplantninger og et sommerhusområde.

I Roskilde by findes stejle skrænter med mange kilder; frådsten fra kildevældene er blevet anvendt ved bygningen af byens mange kirker og klostre. Landskabet syd for Roskilde er et småbakket morænelandskab i 40-60 m højde; mod øst er morænelandskabet meget fladt og kaldes Heden. Her er der igennem århundreder gravet store mængder grus, og nogle af de gamle grusgrave er, evt. efter brug som losseplads, blevet retableret som rekreative arealer eller landbrugsland. Det gælder bl.a. det store Hedeland længst mod øst i kommunen. Grusgravningen fortsætter, men i mindre omfang.

Vest for byen ligger Boserup Skov samt Kattinge Vig, der sammen med Store og Lille Kattinge Sø er værdifulde raste- og ynglepladser for mange fugle, idet det næringsrige brakvand i vigen rummer mange krebsdyr og snegle, der bliver til føde for fuglene. De to søer var indtil 1300-t. en del af Kattinge Vig, da man byggede en dæmning mellem Store Kattinge Sø og vigen for at hæve vandstanden i søen med henblik på drift af en vandmølle. På dæmningen lå en borg, Nebbe, hvis voldsted stadigvæk kan ses, og i 1754 opførte man et sluseanlæg og en vandmølle, der i 1910 blev købt af Københavns Kommune for at bruge vandkraften til at lave elektricitet til det nærliggende Sankt Hans Hospital.

I den del af kommunen, der ligger syd for Roskilde, er der et næsten skovløst landskab med overvejende god lerjord. Morænelandskabet har en svagtudviklet højderyg fra Gadstrup over Ørsted til Viby med flere enkeltbakker, fx Ryebakke (59 m.o.h.) og Tinghøj (55 m.o.h.). Ryggen danner vandskellet mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord. Mod nordvest skråner terrænet jævnt og gennemskæres af fire vandløb, bl.a. Langvad Å, i en mindre tunneldal med den delvis udtørrede Ramsømagle Sø. Ramsødalen med Langvad Å blev fredet i 2001.

Kulturlandskab

Gundsømagle Kirke. Foto: 2005.

.

Langs Roskilde Fjord findes mange bopladser fra stenalderen, heriblandt flere køkkenmøddinger. Storstensgrave, både dysser og jættestuer, på især fjordens østside vidner om fortsat bebyggelse i yngre stenalder. Fra omkring Kristi fødsel findes jernalderfund i stort tal, bl.a. bopladsfund, der kan opfattes som forløbere for flere af de senere landsbyer Himmelev, Veddelev, Svogerslev og Vindinge. Bebyggelsen ved Veddelev udviklede sig i løbet af yngre jernalder til en kystbaseret anløbsplads.

Der er i kommunen bevaret mange høje og storstensgrave, men mange er gået tabt, ikke mindst i forbindelse med grusgravningen i den østlige del af kommunen.

Sognekirkerne stammer næsten alle fra den romanske periode, og de fleste er opført af kampesten med undtagelse af Gundsømagle Kirke, der er bygget af frådstenskvadre, og sognekirkerne i Himmelev og Svogerslev, der er opført af kvadre af kridtsten. Kirkerup Kirke har kalkmalerier fra 1300-t. Under Snoldelev Kirke er der fundet rester af to trækirker.

Kulturlandskabet er et udpræget gammelt agerbrugslandskab med relativt store landsbyer, der før udskiftningen alle havde trevangsbrug. Landgilden var ligeligt fordelt på rug og byg.

I middelalderen tilhørte en stor del af gårdene kirkelige institutioner, der ved Reformationen overgik til kronen. Roskilde Domkirke og Duebrødre Kloster i Roskilde bevarede dog deres gods indtil slutningen af 1700-t. Alle landsbyerne blev udskiftet mellem 1777 og 1800. En hyppigt anvendt udskiftningsform var stjerneudskiftningen.

Bistrup kendes fra 1277 som en borg under Roskildebispen. Den lå i en landsby af samme navn og med sognekirke. Ved Reformationen kom Bistrup som krongods under Roskildegård Len, og 1661 overlod Frederik 3. godset til Københavns by, magistrat og menighed. I 1801 blev godset solgt på auktion.

Industri og service

Igennem kommunen går jernbanen Roskilde-Ringsted-Korsør, anlagt i 1856 med station i Viby, hvor der udvikledes en mindre stationsby, og banen fra Roskilde over Køge og Næstved til Masnedsund, åbnet i 1870, med station i Gadstrup, hvor der også opstod en stationsby.

Igennem kommunen går endvidere Holbækmotorvejen åbnet 1970 og landevejen fra Roskilde til Korsør over Ringsted anlagt 1780-92.

På en næsten flad slette nær Tune ligger Københavns Lufthavn Roskilde. Lufthavnen bruges udelukkende til små maskiner til taxi- eller træningsflyvning. HUR vedtog i 2006 et kontroversielt tillæg til regionalplanen, der tillader en udbygning af lufthavnen; ønsket er at aflaste Københavns Lufthavn Kastrup.

I modsætning til stationsbyerne, der er stærkt udbygget med parcelhuse, findes den gamle landsbystruktur bevaret i Ørsted, Hastrup og Ramsølille.

Kommunen satser på en udvikling af højteknologiske, vidensbaserede virksomheder i nær tilknytning til de eksisterende forskningscentre Risø, Roskilde Universitets Center (RUC), Center for Avanceret Teknologi og Danmarks Miljøundersøgelser. En betydelig del af kommunens erhvervsaktive pendler dog til København.

Derudover søger Roskilde Kommune at tiltrække tilflyttere, dels ved de mange naturskønne miljøer, dels ved oplevelsestilbud som Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet og Roskilde Festival.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig