Rosensparre, skånsk adelsslægt, der kan føres tilbage til landsdommer Johannes Nielsen af Skarhult (første gang nævnt 1353). Slægtens storhedstid lå i 1500- og 1600-t., idet den gennem ægteskaber og embeder kom til at tilhøre den danske højadel. Slægten opnåede således sæde i rigsrådet i to generationer med Steen Rosensparre (1523-65) og hans søn, Oluf Rosensparre (1559-1624), med hvem slægten uddøde på mandssiden.