Roselle var en etruskisk by, 9 km nordøst for Grosseto i Italien. Her er fundet den ældste etruskiske bymur fra 700-tallet f.v.t. i soltørrede lertegl. Den blev i 500-tallet f.v.t. erstattet af en stenmur. Roselles storhedstid var 600-500-tallet f.v.t., og fra denne periode kendes blandt andet et beboelseshus med et impluvium-system, en forløber for de romerske atriumhuse. Under kejser Augustus blev byen koloni, og fra romersk tid er bevaret vejforløb, forum, basilika og et amfiteater.