Romanos 1. Lekapenos, ca. 870-948, byzantinsk kejser 920-944. Romanos, der var af armensk oprindelse, blev admiral i den byzantinske flåde. I 919 fik han sin datter gift med den 14-årige kejser Konstantin 7. Porfyrogennetos og blev selv kejserkronet i 920. Han kronede tre af sine sønner til medkejsere, og svigersønnen mistede betydning, men bevarede dog kejserværdigheden. En fjerde søn udnævnte han til patriark. Romanos var en dygtig kejser både indenrigspolitisk, hvor han søgte at beskytte de små jordbesiddere mod godsejerne og nedkæmpede flere oprør, og udenrigspolitisk, hvor han fik afsluttet krige mod bulgarerne og russerne. I 944 gjorde to af hans sønner oprør og forviste ham.