Romanos, død efter 555, Melodos 'Sangeren', byzantinsk salmedigter. Romanos var født i Syrien, men flyttede til Konstantinopel, hvor han skal have digtet 1000 salmer. Heraf har 85 overlevet, hvoraf 59 temmelig sikkert kan tilskrives ham. Romanos udviklede en særlig genre, kontaktion, som er poetisk raffineret, men i et enkelt sprog og ofte meget dramatisk. Salmerne behandler hovedsagelig emner fra GT og NT og i enkelte tilfælde samtidige begivenheder.