Rolf Zinkernagel, f. 1944, schweizisk immunolog og læge, der 1979-2008 var professor i patologi ved universitetet i Zürich og desuden fra 1992 leder af Institut für Experimentelle Immunologie i Zürich. Sammen med den australske immunolog Peter Doherty (f. 1940) undersøgte han 1973-75 på universitetet i Canberra, hvor han var gæsteforsker, hvordan mus forsvarer sig mod virusangreb. De påviste, at musenes T-lymfocytter må genkende både viruspartiklerne og musenes egne vævstypeantigener (Major Histocompatibility Complex, MHC) for at kunne dræbe de virusinficerede celler. Dette princip for samtidig genkendelse af mikroorganismen og organismens egne celler har skabt grundlag for forståelsen af de cellemedierede immunreaktioners specificitet (se immunologi (immunsystemet)). Sammen modtog de nobelprisen i fysiologi/medicin i 1996.