Rolf Nordhagen, 1894-1979, norsk botaniker, professor i botanik ved Bergens Universitet 1925-46 og Universitetet i Oslo 1946-64; bror til Johan Olaf Brochmann Nordhagen. Rolf Nordhagens videnskabelige produktion er meget omfattende og dækker flere områder fra taksonomi, plantegeografi og planteøkologi til etnobotanik. I 1928 udsendte han den store plantesociologiske monografi Die Vegetation und Flora des Sylenegebietes. Blandt de taksonomiske arbejder kan nævnes Studien über die skandinavischen Rassen des Papaver radicatum (1931). Nordhagen har også bidraget væsentligt til den skandinaviske floralitteratur, især med sin tekstudgave Norsk Flora fra 1940, efterfulgt af et illustrationsbind.