Rolf Christian Danielsen, 1922-2002, norsk historiker, 1966-91 professor ved universitetet i Bergen. Danielsens disputats fra 1966 handler om det norske Storting i perioden 1870-1908. Danielsen arbejdede især med lokalhistorie og Norges nyere politiske historie; bl.a. hans værker er Trondhjems historie 1880-1914 (1958).