Roger Ducos, 1747-1816, fransk revolutionær politiker. Støttet af Barras blev Ducos indvalgt i direktorieregeringen i 1799, hvor han lagde sig tæt op ad Sieyès' linje. Han var involveret i Bonapartes kup (18. brumaire 1799) og blev 3. konsul og senere senator under kejserdømmet.