Rodolfo Graziani, 1882-1955, markis af Neghelli, italiensk officer. I 1940 blev Graziani marskal og øverstbefalende for de italienske styrker i Libyen. Omkring årsskiftet 1940-41 blev han slået afgørende af briterne og derpå afskediget. Efter Italiens kapitulation i 1943 blev han forsvarsminister i Mussolinis republikanske regering, hvilket han i 1950 blev idømt 19 års fængsel for. Han blev dog løsladt allerede samme år og var derpå aktiv i den neofascistiske bevægelse.