Robeson Kanal, den nordligste del af strædet ved Nordgrønland, der forbinder Nordlige Ishav med Baffin Bugt. Kanalen er 18-30 km bred og isfyldt det meste af året.